Kde nájdete ukrytú vlákninu?

Vláknina sa prirodzene vyskytuje vo všetkých potravinách rastlinného pôvodu.

Okrem prírodných zdrojov, ako sú:

  • ovocie, 
  • zelenina,
  • strukoviny,
  • obilniny,
  • orechy a i.,

sú na trhu dostupné i viaceré druhy vlákninových preparátov, ktoré slúžia na úpravu obsahu vlákniny v potravinárskych výrobkoch. Jednou z potravinárskych prísad, ktorá je významným zdrojom vlákniny, sú kukuričné otruby. Kukuričná vláknina sa využíva ako súčasť cereálnych raňajok, pečiva, chrumiek a pod. Podobne aj ovsené otruby – sójové otruby zo šupiek sójových bôbov, vláknina zo strukovín (najmä hrachová) – predstavujú vhodné zdroje vlákniny.

Celozrnné múky, najmä pšeničné, sa používajú na zvýšenie podielu vlákniny v pekárskych výrobkoch.

Technologický výskum sa zaoberá možnosťou aplikácie vlákninových preparátov aj do mäsových a hydinových výrobkov, a to aj za účelom zníženia obsahu tuku. Potraviny s vyšším obsahom potravinovej vlákniny mávajú často nižší obsah tuku a energie.

Na vlákninové preparáty možno výhodne spracovať i vedľajšie produkty, ktoré vznikajú pri spracovaní ovocia a zeleniny – použitím vlákniny z jabĺk a hrušiek, z usušenej pomarančovej drene atď. Komerčne sú dostupné aj viaceré preparáty nerozpustnej vlákniny na báze celulózy, predovšetkým prášková a mikrokryštalická celulóza. Niektoré celulózové deriváty (napr. metylcelulóza) slúžia ako zdroj rozpustnej vlákniny. (Za rizikový sa potom považuje príjem vlákniny vyšší ako 60 g/deň.) Odporúčaný pomer rozpustnej a nerozpustnej vlákniny je 3 : 1.

Zdroj: internet